Školení účetní závěrka za rok 2022

Připravujeme pro Vás opět po roce nejžádanější školení účetní závěrky.

Druh kurzu

Dvoudenní teoretické školení s projekcí. Kurz se nevěnuje pouze samotnému okamžiku spuštění uzávěrky v programu, ale hlavně rekapituluje všechny důležité úkony, které je třeba provést.

Účastníci se dozvědí, jak nejlépe postupovat při inventuře skladů, jak zadat odpisy majetku, jak připravit rozpis (inventuru) konečných stavů účtů, zkontrolovat výkazy apod. Obsah se dotýká všech modulů, největší prostor je ale samozřejmě věnován účetnictví.

Určení

Školení je určeno všem uživatelům programu DUEL, kteří budou provádět účetní závěrku nebo připravovat dílčí podklady pro ni.

Předpoklady pro absolvování

Předpokládá se základní znalost teorie účetnictví, nezbytná je orientace v programu a jeho ovládání. Výhodou je absolvované školení typu A – teorie účetnictví, D – ovládání programu DUEL a D1 – účetnictví v programu DUEL.

Obsah kurzu

 • příprava podkladů ÚZ v modulu Mzdy
 • inventura skladů, zaúčtování a závěrka modulu Sklady
 • kontrola drobného a leasingového majetku
 • nastavení a kontrola účetních i daňových odpisů, účtování dlouhodobého majetku
 • kompletace účetnictví, kurzové rozdíly, časové rozlišení…
 • inventura účtů
 • zpracování a kontrola výkazů Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a Cash flow
 • příprava podkladů pro daňové přiznání
 • provedení celkové účetní závěrky a přechod na nové období

Časový rozvrh

 • Oba dny od 9.00 do 16.00
 • V průběhu dne krátké přestávky na občerstvení a polední pauza na oběd.

V CENĚ JE OBSAŽENO:

 • vlastní školení
 • tištěné materiály, pomůcky a psací potřeby
 • celodenní nápoje a občerstvení